Termékek Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(2017. április 30-tól hatályos)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetés

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Magyar Természetjáró Szövetség (nyilvántartási szám: 01-02-0000049, székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31., a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.turistashop.hu weboldalon elérhető webáruház (a továbbiakban „Webáruház”) használatát, működését, amelynek során lehetőség van a Webáruház kínálatában levő áruk (a továbbiakban: „Áru”) megvásárlására, a Szolgáltató, mint kiadó által kiadott Turista Magazin (a továbbiakban: „Magazin”) előfizetésére és szintén a Szolgáltató által kibocsátott Természetjáró Kedvezménykártya (a továbbiakban: „TEKA Kártya”) igénylésére. Az Áru, a TEKA Kártya és a Turista Magazin együttesen a továbbiakban termékek.

A TEKA kártyáról és használatáról bővebb tájékoztatás itt olvasható: www.termeszetjarokartya.hu, és a hozzá tartozó ÁSZF pedig az alábbi linken érhető el: www.termeszetjarokartya.hu/aszf.html

A Magazinról és a kiadóról bővebb tájékoztatás itt olvasható: www.turistamagazin.hu és a Magazin előfizetésre vonatkozó ÁSZF pedig ezen a linken elérhető: www.turistamagazin.hu/szabalyzat.php

1.2 A Webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató és a Webáruház szolgáltatásait igénybe vevő (a továbbiakban: „vásárló” vagy „előfizető” vagy „igénylő”, együttesen: „Vásárló”) között szerződés jön létre. A szerződés tartalmát jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”), a vonatkozó jogszabályok és a Webáruház felületén található adott termékre vonatkozó részletes tájékoztatás határozza meg. Az ÁSZF a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés részét képezi. A Vásárló a jelen ÁSZF-et a vásárlás előtt köteles megismerni.

1.3 A Szolgáltató és a Vásárló között árura és Magazin megvásárlására létrejövő szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), utóbb nem lesz hozzáférhető.

1.4 A Szolgáltató és a Vásárló között TEKA kártya vásárlásra vonatkozó szerződés, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), utóbb nem lesz hozzáférhető. Azonban a TEKA kártya vásárlására vonatkozó igénylő által kitöltött űrlap, a TEKA kártya érvényessége ideje alatt megőrzésre kerül.

1.5 A Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a Vásárlót, hogy a TEKA kártyát a Vásárló kizárólag a saját részére tudja megrendelni, más személy részére történő megrendelése nem lehetséges.

1.6 A Szolgáltatónak magatartási kódexe nincs.

1.7 A szerződés nyelve a magyar.

1.8 A Vásárló a Webáruházban történő vásárlással a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF-ben foglaltakat nem fogadja el, úgy nem lesz jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

2. A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Magyar Természetjáró Szövetség

A szolgáltató székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.

A szolgáltató nyilvántartási száma: 01-02-0000049

A szolgáltató adószám: 19001511-2-42

A nyilvántartásba vevő hatóság (törvényszék) neve: Fővárosi Törvényszék

Telefonszám: +36-1-311-2467

E-mail cím: info@termeszetjaro.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám(ok): NAIH-103005/2016, NAIH-104467/2016, NAIH-10419/2016,

A Szolgáltató egyben a TEKA Kártya kibocsátója és a Magazin kiadója.

3. A szolgáltató ügyfélszolgálatának adatai

Név: Tengerszem Túrafelszerelés és Túrabolt (Tengerszem Túra Kft.)

Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 29.

Ügyfélszolgálati idő: H – P 10:00 – 19:00

Telefon: +36-1-322-1606

E-mail: webaruhaz@tengerszem.hu

4.Tárhely szolgáltató adatai

A tárhelyszolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft

A tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma: 09-09-020636

A tárhelyszolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefonszám: 0612345011

E-mail: info@shoprenter.hu

5. ÁSZF hatálya és módosítása

Jelen ÁSZF rendelkezései 2017. február. 01. napján léptek hatályba. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Szolgáltató az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Webáruházban történő vásárlással a Vásárló elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

6. Fogalmak

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Szerződés: a Szolgáltató, mint eladó és a Vásárló mint vevő között a Webáruház és elektronikus levelezés (távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz) igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárló: a Webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Előfizetés: a Vásárló részéről a Szolgáltató által kiadott Magazinnak a Vásárló által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelése a Webáruházon keresztül.

TEKA Kártya: Természetjáró Kártya felirattal és a Szolgáltató, mint kibocsátó logójával, valamint vonalkóddal ellátott, névre szóló, a Szolgáltató által a jelen ÁSZF 1.1. pontjában elérhető tájékoztatóban részletezett kedvezmények igénybevétele céljából kibocsátott plasztik kártya.

7. Adatkezelés

A Webáruház használatához szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben kezeli és használja fel. Az Adatvédelmi szabályzat a következő linken érhető el: www.turistashop.hu/adatkezelesi-szabalyzat

II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

1. A megvásárolható termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

1.1 A Webáruházban a Szolgáltató feltünteti a termékek nevét, leírást ad a termékek lényeges tulajdonságairól, továbbá a termékről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján szereplő leírás tájékoztató jellegű, a termékek fotói bizonyos esetekben illusztrációk, nem mindig felelnek meg a valóságnak.

1.2 A termékek vételára a mindenkori hatályos általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazzák. A termékek vételára magyar forintban (Ft/HUF) van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

1.3 A Webáruházból megrendelhető termékek vételárai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

1.4 Amennyiben bármely termék vonatkozásában akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató a Webáruház felületén tájékoztatja a Vásárlót az akcióról.

2. Hibás ár

2.1 A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a Webáruházban feltüntetett adatok (vételár, termék elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás vételár kerül feltüntetésre az adott termékre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra (pl. „1”,- Ft-os ár), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

2.2 A raktárkészlet változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Szolgáltató az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a Vásárlót.

3. Az adatbeviteli hibák javítása

3.1 A megrendelés véglegesítése előtt a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van arra, hogy az általa bevitt adatokat módosítsa (a bevitt adatok a böngészőben a vissza gombra kattintva javíthatóak).

3.2 A Vásárló felelőssége, hogy az által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra és a megvásárolt termék kiszállítására.

3.3 A megrendelés elküldésével a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vásárló hibás, pontatlan adatbeviteléből eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. A Szolgáltató a hibás, pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítéséért való felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége akadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését, ami gátolhatja a szerződés létrejöttét.

4. A vásárlás menete

4.1 A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges.

4.2 A főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció során a következő adatokat kell megadni:  (i) vezetéknév,  (ii) keresztnév,  (iii) értesítési telefonszám,  (iv) e-mail cím,  (v) jelszó (jelszó megerősítése). A regisztráció során a Vásárlónak meg kell adni a számlázási adatait, akkor is ha az megegyezik a szállítási címével. A „Tovább” gomb megnyomásával a regisztráció megtörténik. A regisztrációról visszaigazoló e-mail érkezik a Vásárló megadott e-mail címre. A regisztráció során megadott adatok tárolásra kerülnek, és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Vásárlónak a regisztrált e-mail cím és jelszó megadásával már csak be kell jelentkeznie.

4.3 A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Webáruház termékei közül válasszon és a kiválasztott terméket megvásárolja. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak ismertetőjét. Amennyiben a Vásárló az adott terméket meg kívánja vásárolni, úgy az adott termékhez tartozó „Kosár” gombra kattintva, a terméket a Vásárló virtuális kosárba helyezi. A Vásárlónak a „Kosár” funkció felületen, a „Megtekintés” gombra kattintva lehetősége van ellenőrizni a kosárba helyezett termékeket, továbbá a várható szállítási költségeket, ellenőrizheti a termék árát, a mennyiséget, illetve módosíthatja „Kosár” tartalmát. Amennyiben nem kívánja módosítani a „Kosár” tartalmát, úgy a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a „Kosár” felületről a „Pénztár” funkciót válassza. Amennyiben a „Kosár” tartalmának megtekintése után a Vásárló úgy dönt, hogy még további termékeket szeretne a kosárba helyezni, a „Vársárlás folytatás” gomb választásával folytathatja a vásárlást. Ha a Vásárló nem szeretne további terméket vásárolni, és ellenőrizte a megvásárolni kívánt termék darabszámát, illetve a Vásárló mindent rendben talál, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintania. Ezt követően a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy regisztrált vásárlóként bejelentkezik vagy – amennyiben erre még nem került sor – regisztrál vagy a regisztráció nélküli vásárlást választja.

4.4 A rendelés leadása, majd az ellenértékének kifizetése után, a rendelés során megadott e-mail címre érkezik egy levél, amiben benne lesz a TEKA kártyához/kártyákhoz szükséges űrlap linkje. Azt a levélben leírtak szerint szükséges kitölteni annyiszor, ahány kártya megrendelésre kerül. 

4.5 A Magazin előfizetés vásárlása esetén a megrendelés során lehetőség van a előfizetés kezdő hónapjának kiválasztására.

4.6 A regisztráció nélküli vásárlás választása esetén a Vásárlónak szintén meg kell adnia a vezetéknevét, keresztnevét, értesítési telefonszámát, e-mail címét, továbbá számlázási és szállítási címét, mely adatok ebben az esetben nem kerülnek tárolásra. A vásárlás típusának kiválasztását illetve a vásárlás típusától függően a szükséges adatok megadását követően a „Tovább" gombra kattintva a Vásárlónak lehetősége van a szállítási és fizetési mód kiválasztására. A rendelése elküldése előtte a Vásárló még egyszer ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat, valamint megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban „Rendelés összesítése” funkció használatával.

4.7 A megrendelés leadására, azaz ajánlat elküldésére „Megrendelés” feliratra kattintással kerül sor. A Webáruházban történő megrendeléssel a Vásárló minősül ajánlattevőnek. A Vásárló és a Szolgáltató között a szerződés a Vásárló megrendeléssel tett ajánlatának Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A megrendelés leadása – Szolgáltató visszaigazolása esetén – a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4.8 A Webáruház köteles a Vásárló részére a megrendelést visszaigazolni e-mailben. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Webáruház részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Webáruház és a Vásárló között. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Webáruháztól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére, és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt egy (1) napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-17 óra között történik.

4.9 A megrendelt Áru a megrendelés visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül kerül kiszállításra, vagy személyes átvétel esetén a megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül vehető át a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

4.10 A megrendelt TEKA Kártya a megrendelés visszaigazolásától, valamint a kitöltött adatlap beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül kiküldésre.

4.11 A megrendelt Magazin előfizetés első lappéldánya a vásárlás során megadott első hónap 10. napjáig, ezt követően pedig, az előfizetés tartama alatt, minden hónap 10. napjáig megérkezik a megrendelésénél megadott szállítási címre. Amennyiben ez nem történik meg, azt a Vásárlónak haladéktalanul jeleznie kell az elofizetes@turistamagazin.hu e-mail címre küldött e-mail üzenetben.

4.12 A szállítási határidőkre vonatkozó információ tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelzi a Szolgáltató a Vásárlónak. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Szolgáltatót a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

4.13 Amennyiben a Vásárló a továbbiakban nem kívánja a Webáruházat igénybe venni és regisztrált felhasználó, úgy bármikor jogosult a regisztráció törlésére a Webáruháznak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.14 Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

4.15 Amennyiben olyan terméket szeretne megrendelni, amely jelenleg nem elérhető a Webáruházban ezen igényét jelezheti az turistashop@termeszetjaro.hu  e-mail címen.

5. Fizetés

5.1 Fizetési lehetőségek:

- készpénz (utánvét esetén, kizárólag Áru vásárlása esetén)

- bankkártyás fizetés (OTP csoport, részletes tájékoztató: http://www.turistashop.hu/otp-bankkartyas-fizetesFontos, hogy a személyes átvétel esetén nincs lehetőség bankkártyás fizetésre!

- online fizetés (PayPal, részleteses tájékoztató: (LINK)

5.2 A Webáruházban vásárolt termékek ellenértékéről, a Szolgáltató, a törvényi kötelezettségének eleget téve, a NAV által elfogadott számlát állít ki, amely a kiszállításkor a csomagba kerül behelyezésre. A Turista Magazin éves előfizetése esetén, az éves előfizetésről kiállított számla a NAV által elfogadott formátumban a Vásárló által megadott e-mail címére elektronikusan kerül megküldésre.

5.3. Amennyiben a Webáruházban megvásárolt termék ellenértéke készpénzben kerül kifizetésre a termék átvételekor, úgy a NAV által elfogadott készpénzes számlát a Szolgáltató ügyfélszolgálatát működtető Tengerszem Túra Kft. állítja ki és adja át a Vevőnek az ÁFA tv. vonatkozó rendelkezése értelmében, miszerint a készpénzes számla kizárólag a fizetés napján állítható ki.

5.3 Az Áru utánvéttel történő megfizetése esetén, az átvételnél fix összegű pénzkezelési díj kerül felszámolásra a fizetendő összegtől függetlenül. A GLS futár pénzkezelési díja: 318,- Ft bruttó. Utánvétnél, az Áru ellenértékét, a szállítási díjat és a pénzkezelési díjat egyösszegben a csomag átvétele előtt kell megfizetni a kézbesítő futárnak.

6.Szállítás

6.1 Áru megrendelése esetén:

- Személyes átvétel: a megrendelt Árut a Vásárló személyesen is átveheti a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán ügyfélszolgálati időben.

- Házhozszállítás: a Webáruházban megvásárolt Árut a Tengerszem Túra Kft. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 32. fszt., cégjegyzékszám: 01-09-949522, [raktározás, csomagolás]) és futárszolgálat (GLS, vagy egyéb házhozszállítás) közreműködésével kerül kiszállításra. Az Áru közvetlen kiszállítását, azaz a szállítási címre történő eljuttatását a GLS futárszolgálat (a továbbiakban: „futárszolgálat”) végzi. A csomag feladásról, érkezésről  e-mail és sms értesítést is küld a futárszolgálat. A kínált szolgáltatás kifogástalan biztosításához szállítási cím, az e-mail cím és esetlegesen a mobil telefonszám pontos megadása szükséges. A csomag feladásakor, a futárszolgálat rendszeréből e-mail értesítést küld a csomag érkezésének várható időpontjáról, csomagszámmal, utánvét összegével, és akár a kiszállítás időpontja módosításának lehetőségével. A kézbesítés napjának reggelén újabb értesítést küld a futárszolgálat, a csomag várható kézbesítésének 3 órás időintervallum meghatározásával. Mobiltelefonszám megadása esetén sms értesítést is küld a futárszolgálat. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik jellemzően 8-17 óra közötti időszakban. Ha a futárszolgálat nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, és a Vásárló az abban megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomag után. A futárszolgálat a sikertelen kézbesítést követően a rákövetkező napon újra megkísérli a csomag kiszállítását és kézbesítését. Amennyiben a futárszolgálat kiszállítási kísérlete második alkalommal is sikertelen, a futárszolgálat az Árut vissza viszi a Szolgáltató ügyfélszolgálatára és a megrendelés törlésre kerül.

FIGYELEM: Webáruházunk jelenleg külföldi címre nem szállít!

Szállítási díj:

Értékhatárok

Szállítás díja

2kg-ig

1026,- Ft

2-3kg-ig

1190,- Ft

3-5kg-ig

1290,- Ft

 

GLS kapcsolat: telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 802 0265 (munkanapokon 7.00-20.00 óráig, GLS honlapja szerinti tájékoztatás

Tengerszem Túra Kft. kapcsolat:

Tengerszem Túrafelszerelés és Túrabolt (Tengerszem Túra Kft.)

Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 29.

Ügyfélszolgálati idő: H – P 10:00 – 19:00

Telefon: +36-1-322-1606

E-mail: webaruhaz@tengerszem.hu

6.2 TEKA Kártya megrendelése esetén

 • Magyar Posta: a TEKA Kártya a Magyar Posta útján kerül kiküldésre a Vásárló által megadott szállítási címre. A postai költséget a Szolgáltató viseli.

6.3 Magazin megrendelése esetén

 • Magyar Posta: a Magazin aktuális lappéldánya a Magyar Posta útján kerül kiküldésre a Vásárló által megadott szállítási címre. A szállítás költségét a Szolgáltató viseli. 

III. HÍRLEVÉL

A Vásárló a regisztráció során vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén az adatok megadásakor engedélyezheti hírlevél küldést. A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Vásárló a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címére a Szolgáltató a termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevelet küldjön, továbbá hogy az e-mail címét a hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. Amennyiben a Vásárló a továbbiakban nem kívánja a hírlevél szolgáltatást igénybe venni, úgy a Webáruháznak küldött e-mail üzenetben kérheti az által megadott e-mail hírlevél listáról való törlését, vagy a hírlevélben szereplő leiratkozás linken keresztül leiratkozhat.

IV.ELÁLLÁSI JOG

1. Határidő

1.1 A fogyasztó Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján termék vásárlása esetén elállási jog illeti meg. A fogyasztó Vásárló a termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

1.2 Ha a fogyasztó Vásárló több terméket vásárol és ezek eltérő időpontban kerülnek szolgáltatásra, illetve ha a termék több darabból vagy tételből áll, akkor a fogyasztó Vásárló az utoljára szolgáltatott darabnak az átvételéről számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja az elállás jogát. A fogyasztó Vásárló az elállási jogot egyébként a szerződés megkötése és a termék átvételének a napja közötti időszakban bármikor gyakorolhatja.

2. Az elállási jog gyakorlásának módja

2.1 A fogyasztó Vásárló az elállási jogát az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozata után gyakorolhatja. Nyilatkozat minta: LINK

2.2 Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó Vásárló az elállási nyilatkozatát a tizennégy (14) napos határidőn belül elküldi a Szolgáltatónak. A fogyasztó Vársárlónak kell bizonyítania azt, hogy az elállási nyilatkozatot határidőben megküldet a Szolgáltató részére.

2.3 Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

3. A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó Vásárló elállása esetén

3.1 Ha a fogyasztó Vásárló a Rendelet és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően határidőben eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ide értve a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költséget ide értve a termék kiszállítási díját is, kivéve azt a szállítási díjat, amely a Vásárló által választott legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási móddal kapcsolatban felmerült többletköltség.

3.2 A fogyasztó Vásárló elállása esetén a Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján azonban a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

3.3 Amennyiben a Vásárló hibás és/vagy pontatlan bankszámlaszámot vagy posta címet közöl, és ezért a Szolgáltató nem tud határidőben eleget tenni visszatérítési kötelezettségének, úgy ez esetben a Szolgáltatót a késedelem miatt felelősség nem terheli.

3.4 A Szolgáltató a termék ellenszolgáltatásaként megfizetett összeget mindaddig vissza tarthatja, amíg a Vásárló a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

4. A fogyasztó Vásárló kötelezettsége az elállása esetén

4.1 Ha a Vásárló a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket a Szolgáltató ügyfélszolgálatának a címére kell visszaküldeni.

4.2 A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

4.3 A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel azaz a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

4.4 A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően mozgó vagy álló kép rögzítésére alkalmas eszközzel rögzítésre kerül a vissza küldött csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.

5. Az elállási jog gyakorlásának kizártsága

5.1 A Vásárló a Rendelet 29. § szakaszában foglalt esetekben nem gyakorolhatja az elállási jogát, így különösen de nem kizárólag  (i) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;  (ii) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;  (iii) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;  (iv) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;  (v) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

V. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

1.Kellékszavatosság

1.1 A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben a Ptk. alapján.

1.2 A Vásárlót a kellékszavatossági igény alapján az alábbi jogok illetik meg: kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését kivéve ha termék kijavítása vagy kicserélése lehetetlen vagy ha a kijavítás vagy kicserélés a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági jog teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletkötelezettséget eredményezne.

1.3 A Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta vagy ezeknek nem tud eleget tenni vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt a Vásárló árleszállítást kérhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat.

1.4 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

1.5 A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról a másikra is áttérhet, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

1.6 A Vásárló a hibát a hiba felfedezése után késedelem nélkül, amennyiben a Vásárló fogyasztó, úgy legkésőbben a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül köteles közölni a Szolgáltatóval.

1.7 A kellékszavatossági igény általános elévülési ideje egy (1) év, azonban amennyiben a Vásárló fogyasztó, úgy a kellékszavatosság elévülési ideje két (2) év, azaz a szerződés teljesítésétől számított két (2) év elteltével a fogyasztó vásárló nem érvényesíthet kellékszavatossági igényt a Szolgáltatóval szemben.

1.8 Amennyiben a fogyasztó Vásárló a kellékszavatossági igényét a szerződés teljesítésétől számított hat (6) hónapon belül érvényesíti, úgy a hiba közlésén illetve annak igazolásán kívül, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta nincs további bizonyítási kötelezettsége. Amennyiben a fogyasztó Vásárló a kellékszavatossági igényét a szerződés teljesítésétől számított hat (6) hónap elteltével érvényesíti, úgy köteles bizonyítani azt, hogy a termék hibája már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2.Termékszavatosság

2.1 Kizárólag a fogyasztó Vásárló – választása szerint a kellékszavatossági igény érvényesítése helyett – a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.2 A fogyasztó Vásárló a termékszavatossági igénye alapján a termék hibája esetén a termék kijavítását, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti a gyártótól. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

2.3 A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.4 A szerződés teljesítésétől fogva fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt.

2.5 A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

2.6 A fogyasztó Vásárló a termék ugyan azon hibája miatt választása szerint érvényesíthet kellékszavatossági igényt a vele szerződése kapcsolatban álló Szolgáltatóval szemben vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a gyártóval szemben, ha ezen igények érvényesítésének a feltételei fennállnak. Ha a gyártó a termékszavatossági kötelezettségét teljesíti és a terméket kijavítja  vagy kicseréli, a kicserélt termékre, illetve a termék kijavítással érintett részére a fogyasztó Vásárlóval jogviszonyban álló Szolgáltató kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik, azonban a gyártó vonatkozásában fennmarad, a kijavított vagy kicserélt termék vonatkozásában kellékszavatossági kötelezettség a gyártót fogja terhelni.

2.7 A fogyasztó Vásárló a hibát késedelem de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül köteles közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó vásárló a felelős. A termék forgalomba hozatalától számított két (2) év elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésének joga megszűnik.

3. Jótállás

3.1 A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

3.2 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt vagy termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Azonban a jótállás helyett érvényesíthető kellékszavatossági vagy termékszavatossági igény érvényesíthető.

3.3 A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett a kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.4 A jótállási jogok megszűnése esetén a jogosult a szavatosság vagy kártérítés szabályai alapján kérje a hibás teljesítés orvoslását, ha ennek feltételei egyébként fennállnak. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

3.5 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás esteit.

A kötelező jótállás esetei:

 1. „Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.” 

VI. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

1. Panaszkezelés

1. A Vásárló a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet, amelyet a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Webáruház és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Vásárló rendelkezésére:

- bejegyzési a vásárlók könyvébe: a vásárlók könyve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhető;

- panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

- békéltető testület: a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Webáruház székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. A békéltető testület eljárás megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Webáruház üzemeltetőjével közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

- A békéltető testülethez benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

- A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

VII.SZERZŐI JOG

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A www.turistashop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a www.turistashop.hu weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogosult: a Magyar Természetjáró Szövetség

VIII. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

1.1 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • a Webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Szolgáltató bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

1.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vásárlónál esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért, valamint a Vásárlónál bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

1.3 A Vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésnek eljárási szabályairól;
 • 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CIII. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról szóló 2015. évi CXXXVIII. törvény

A hivatkozott jogszabályok kötelező rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Budapest, 2017. április

Magyar Természetjáró Szövetség