Termékek Menü

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

a Magyar Természetjáró Szövetség www.turistashop.hu weboldalon működő

webáruházában folytatott kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban

 

I.          BEVEZETÉS

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: „MTSZ”) a webáruházában (a továbbiakban: „Webáruház”) folytatott kereskedelmi tevékenységével összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – vásárlói részére a személyes adataik kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaikról pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.

 

II.         ADATKEZELŐ

 

Cégnév: Magyar Természetjáró Szövetség

Nyilvántartási száma: 01-02-0000049

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31.

Ügyfélszolgálat: 1075 Budapest, Károly körút 11. 7. emelet (Európa Center irodaház)

Adószáma: 19001511-2-42

E-mail: info@termeszetjaro.hu

Telefonszám: +36 (1) 311 2467

Honlap: www.turistashop.hu

 

III.       FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”).
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”).
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”).
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker.”).
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”)

 

IV.       COOKIE-K (SÜTIK)

 

1.         A cookie-k használatának célja

 

A cookiek (sütik) úgynevezett adatcsomagok, amelyeket maga a Webshop weboldala hoz létre az Ön böngészője segítségével, és helyezi el az Ön számítógépén, vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az Ön esetleges egyéni beállításairól, a Webshop weboldalán tett korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön.

 

2.         A cookie-k használatának jogalapja

 

A cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A cookie-k elhelyezését az Ön böngészésre használat eszközén a Webáruház weboldalára történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban hagyta jóvá.

 

3.         Az általunk használt cookie-k típusai

 

Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.

 

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor Ön meglátogatja az adott weboldalt.

 

4.         A kezelt adatok köre

 

Az Ön böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az Ön által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Ezek megosztásáról Ön dönt a felvillanó ablakban részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

 

5.         Az általunk használt cookie-k

 

Ssz.

Cookie

elnevezése

célja

lejárata

elhelyezője

 1.

PHPSESSID

Az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges weboldalunkon.

A munkamenet végén

weboldalunk

 2.

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz

A fenti sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portált. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon.

A munkamenet végén

Google Analytics

 4.

cookieconsent_dismissed

Ebben tároljuk, hogy az adott számítógépről érkező látogató elfogadta-e a Cookie szabályzatunkat.

1 év

weboldalunk

 

6.         Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása

 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testre szabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Viszont felhívjuk figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy az adott honlap látogatói nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

 

V.        AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

 

 1. REGISZTRÁCIÓ A WEBÁRUHÁZBAN

 

1.1.     A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

A Webáruházban történő regisztráció során, Ön egy saját fiókot hoz létre, amely azt a célt szolgálja, hogy egy esetleges ismételt vásárlás minél egyszerűbben és gyorsabban lebonyolítható legyen, továbbá, hogy az egyes felhasználók egymástól elkülöníthetőek legyenek.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • felhasználói név
 • az Ön azonosításához szükséges
 • jelszó
 • a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 • vezetéknév és keresztnév
 • Önnel történő kapcsolattartás,
 • a számlázással kapcsolatban jogszabályi kötelezettségünk, hogy a számlán feltüntessük
 • e-mail cím
 • kapcsolattartás, pl. kérelmei elbírálása esetén fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot
 • lakcím
 • a számlázással kapcsolatban jogszabályi kötelezettségünk, hogy a számlán feltüntessük
 • kiszállítás teljesítéséhez szükséges
 • számlázási cím
 • amennyiben ez eltér a lakcímétől
 • jogszabályi kötelezettségünk, hogy a számlán feltüntessük
 • telefonszám
 • kapcsolattartás

 

1.2.     Az adatkezelés joglapja

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 

1.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön által a regisztráció során megadott adatokat addig kezeljük, amíg Ön a regisztráció során létrehozott fiókját nem törli, vagy amennyiben a hozzájárulását vissza nem vonja. Kivéve azokat a személyes adatokat, amelyek kezelésére vonatkozó jogszabályok meghatározott időtartamot írnak elő.

 

2.         MEGRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

2.1       Az adatkezelés célja

 

A megrendelés folyamatát a kiválasztott termék kosárba helyezésével indíthatja meg. A megrendelés részletes leírását a Webáruház honlapján található általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A megrendelés leadásával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés célja, hogy az MTSZ és Ön között létrejövő, az áru megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttét megelőzően Önt be tudjuk azonosítani, a szerződéses jognyilatkozatokat Ön és az MTSZ is megtudja tenni, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön, és hogy a szerződésben vállaltakat kölcsönösen teljesíteni tudjuk.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • vezetéknév és keresztnév
 • szerződéskötéshez szükséges

 

 • e-mail cím
 • kapcsolattartás
 • lakcím
 • szerződéskötéshez szükséges
 • számlázási cím
 • amennyiben ez eltér a lakcímétől, szerződéskötéshez szükséges
 • telefonszám
 • kapcsolattartás
 • megvásárolt termék / szolgáltatás jellemzői
 • szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerződés tárgya

 

2.2       Az adatkezelés joglapja

 

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja – amely szerint az Ön személyes adatainak kezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges – továbbá a GDPR 6. cikk f) pontja alapján jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban.

 

A GDPR. 13. cikke értelmében kifejezetten tájékoztatjuk arról, hogy a Webshopban kínált termékek megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttének feltétele a 2.3. pontban meghatározott adatok megadása. Ezen adatok hiányában nem jön létre szerződés.

 

2.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön és az MTSZ között létrejött szerződés teljesítésével a megrendeléshez kapcsolódó adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy közöttünk a szerződés létrejött és azt megfelelően teljesítettük, a megrendeléshez szükséges adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott, úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a megrendeléssel kapcsolatosan kezelt adatokat a szerződéskötéstől számított öt (5) évig megőrizzük.

 

3.         RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSÉVEL ÉS TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

3.1.     Az adatkezelés jogalapja

 

Rendszerüzeneteket azért küldünk Önnek, hogy az Ön vásárlásával és az MTSZ teljesítésével kapcsolatos lépések követhetőek legyenek. Ön az alábbi esetekben kaphat rendszerüzeneteket:

 • rendelés visszaigazolásáról szóló e-mail megküldése
 • rendelés státusziról (beérkezett az áru, szállítás megkezdve stb.)

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • az rendszerüzenet kiküldéséhez szükséges
 • családi és utónév
 • azonosításhoz szükséges

 

3.2.     Az adatkezelés joglapja

 

Ebben az esetben a GDPR 6. cikk 1) bekezdés c) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben törvényi felhatalmazás alapján kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat, így az Ön hozzájárulása külön nem szükséges. Az Eker. 13/A § (3) bekezdése szerint az MTSZ a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükségesek.

 

A rendszerüzenetek tárolásával (és a 3.1. pontban rögzített adatokat megőrzésével) kapcsolatos jogalapot a GDPR 6. cikk f) pontjával összhangban a jogos érdekünk is indokolja; egy esetleges későbbi igényérvényesítési eljárás során a rendszerüzenetekkel igazolni tudjuk, hogy az általunk vállaltakat maradéktalanul teljesítettük.

 

3.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

A rendszerüzeneteket (és a 3.1. pontban megadott adatokat) a Ptk. 6:22. §-a szerint az elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a rendszerüzenetekkel kapcsolatosan megadott adatokat a kiküldésüktől számított öt (5) évig megőrizzük.

 

4.         HÍRLEVELEK KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

4.1.     Az adatkezelés célja

 

Az adatok kezelésének célja az, hogy tájékoztatási és üzletszerzési célból az egyes aktuális ajánlatainkról a legrövidebb úton tájékoztathassuk Önt.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • kapcsolattartás és beazonosítása, az ajánlat eljuttatásának eszköze
 • vezetéknév, keresztnév
 • megszólítás

 

4.2.     Az adatkezelés joglapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása, vagy a GDPR 6. cikk f) pontja alapján az MTSZ jogos érdeke.

 

Abban az esetben, amennyibe a hírlevelünket üzletszerzési céllal kívánjuk megküldeni Önnek, és az Ön e-mail címe egy korábbi vásárlással kapcsolatban már a rendelkezésünkre áll, úgy – összhangban a GDPR (47) bekezdésében és a 6. cikk 1) bekezdés f) pontjában foglaltakkal – jogos érdekünkre hivatkozással az Ön hozzájárulása nélkül is küldhetünk az Ön részére úgynevezett promóciós hírleveleket.

 

KIFOGÁS, LEIRATKOZÁS LEHETŐSÉGE

 

Ön bármikor jogosult kifogást tenni írásban és e-mailben, hogy a hírlevél címzettjeinek listájáról az Ön adatait az MTSZ haladéktalanul törölje. Az MTSZ a kifogást haladéktalanul, de legkésőbb jelen Tájékoztató X./1.2. pontjában rögzített határidőben végrehajtja, amely műveletről haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

4.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy a Tájékoztató 4.2. pontjában rögzített kifogás elbírálásáig tároljuk.

 

5.         SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

5.1.        Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja, hogy az MTSZ a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítási és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettségét teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján Társaságunknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizni.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • családi és utónév
 • a családi és utónév feltüntetése jogszabályi kötelezettség
 • lakcím
 • a lakcíme feltüntetése jogszabályi kötelezettség
 • megvásárolt termék megnevezése
 • a termék feltüntetése jogszabályi kötelezettség

 

5.2.     Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk c) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban jogi kötelezettségünk. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése szerint az MTSZ-nek számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége van, továbbá az Eker. 13/A § (2) bekezdése szerint szerződésből származó díjak számlázása céljából az MTSZ kezelheti az Ön adatait.

 

5.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

A számlázással kapcsolatos adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlát legalább 8 évig kell megőrizni.

 

6.         SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

6.1.     Az adatkezelés célja

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja az, hogy az Ön által megvásárolt árut minél előbb eljuttassuk az Ön részére. A szállítás módjait részletesen az ÁSZF tartalmazza.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • kapcsolattartás, rendszerüzenet küldése a kiszállítás státuszáról
 • családi és utónév
 • az Ön beazonosításához szükséges
 • lakcím
 • a kiszállítás teljesítéséhez szükséges,
 • telefonszám
 • kapcsolattartás
 • megvásárolt termék / szolgáltatás jellemzői
 • az áru jellemzőitől függően a biztonságos szállítás miatt szükséges adat

 

6.2.     Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

6.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön és az MTSZ között létrejött szerződés teljesítéséig tároljuk a szállítással összefüggő adatokat.

 

7.         ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEENDŐKKEL ÉS PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

7.1.     Az adatkezelés célja

 

Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken veheti fel, telefonon, írásban vagy személyesen. Az ügyfélszolgálat által felvett adatok rögzítésének célja, hogy az Ön kéréseit, igényeit minél előbb teljesíteni tudjuk, kérdéseire minél előbb megfelelő választ tudjunk adni továbbá, hogy az esetleges panaszait minél hatékonyabban kezeljük.

 

Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

7.2.     A kezelt adatok köre:

Az Ön neve, lakcíme, a panasz / kérelem előterjesztésének helye, ideje, módja, az Ön panaszának / kérelmének részletes leírása, dokumentum / bizonyíték jegyzék, az MTSZ nyilatkozata az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Ön aláírása.

7.3.     Az adatkezelés joglapja

 

Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Társaságunk jogos érdeke. Továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összefüggésben az MTSZ jogi kötelezettsége. A panaszkezelés jogalapját továbbá a Fgytv. 17/A § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltak képezik.

 

7.4.     Az adatok tárolásának időtartama

 

Az MTSZ az esetleges igényérvényesítési eljárások miatt az ügyfélszolgálati és / vagy fogyasztói panaszokkal kapcsolatos személyes adatokat a Ptk. 6:22. §- a alapján a felvételüktől számított 5 (öt) évig megőrzi.

 

VI.       ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

 

Az MTSZ az adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és az MTSZ határozza meg. Az adatfeldolgozók igénybevételéhez az Ön hozzájárulása nem szükséges. Az adatfeldolgozóink az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat –VI/4. pontban foglaltak kivételével - kizárólag az MTSZ, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, a személyes adatokat Társaságunk, mint adatkezelő rendelkezései szerint tárolják és őrzik meg.

 

1.         ShopRenter.hu Kft.

A cégjegyzékszáma: 09-09-020636

A székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

A telefonszáma: +36 (1) 234 5011

Az e-mail címe: info@shoprenter.hu

 

Az MTSZ-el megkötött írásbeli szerződés alapján tárhelyszolgáltatást biztosít. Az MTSZ nevében tárolja az Ön regisztráció és megrendelés során megadott adatait a saját szerverein, továbbá technikailag közreműködik a rendszerüzenetek kiküldésében.

 

A ShopRenter.hu Kft. által hozzáférhető adatok: felhasználói név, jelszó, vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, telefonszám, megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: amíg Ön nem kéri a fiókja megszüntetését vagy – amennyiben a személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul – amíg Ön a hozzájárulását az adatkezeléshez vissza nem vonja, de legkésőbb addig, amíg az MTSZ és a ShopRenter.hu Kft. között a szerződés meg nem szűnik.

 

2.         DataMagic Kft.

Cégjegyzékszáma: 13-09-118058

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 47.

Telefonszáma: +36 (20) 929 4047

E-mail címe: support@datamagic.hu

 

Az MTSZ a számláit a vállalatirányítási rendszeren keresztül állítja ki az Ön részére. A vállalatirányítási rendszer üzemeltetője az MTSZ-vel megkötött írásbeli szerződés alapján az MTSZ ügyviteli rendszerének informatikai támogatását biztosítja. A vállalatirányítási rendszer üzemeltetője külön nem tárolja az Ön adatait.

 

A DataMagic Kft. által hozzáférhető adatok: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, telefonszám, születési idő, megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: A számlázással kapcsolatos adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlát legalább 8 évig kell megőrizni.

 

3.         Tengerszem Túra Kft. (Tengerszem Túrafelszerelés és Túrabolt)

A cégjegyzékszáma: 01-09-949522

A székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 32. 

Az ügyfélszolgálat címe: 1074 Budapest, Dohány utca 29.

A telefonszáma: +36-1-322-1606

Az e-mail címe: webaruhaz@tengerszem.hu

 

Az MTSZ ügyfélszolgálati teendőit ellátó partner az MTSZ-vel kötött írásbeli szerződés alapján az ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos (pl. személyes áruátvétel, reklamáció kezelés, visszáru kezelés, készpénzes számla kiállítása) teendők ellátását végzi, továbbá logisztikai feladatokat is ellát, amely során raktározza a webáruházban található árukat, összeállítja a vásárló megrendelése alapján az egyes csomagokat, átadja az adott csomagot a futárszolgálatnak, aki a csomag kiszállítását végzi a vásárló által megadott szállítási címére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Tengerszem Túra Kft. az MTSZ-vel kötött írásbeli szerződés alapján, az ügyfélszolgálaton személyesen átvett termékek ellenértékének az ügyfélszolgálaton készpénzben történő kifizetése esetén köteles készpénzes számlát kiállítani az adott termék ellenértékről, mivel az ÁFA tv. vonatkozó rendelkezései szerint készpénzes számlát kizárólag a fizetés napján lehet kiállítani. Az ügyfélszolgálat üzemeltetője a számlázással összefüggésben köteles az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot megőrizni az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

A Tengerszem Túra Kft. által hozzáférhető adatok: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, telefonszám, megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az Ön személyes adatait a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, adattörlésre nem jogosult, azonban a webáruház admin felületéhez a hozzáférése annak megvonásáig megmarad.

 

4.         Álom-Szám Kft.  – al-adatfeldolgozó

A cégjegyzékszáma: 01-09-895882

A székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 250.

A telefonszáma: +36 20 345-3103

A e-mail címe: alomszamkft@gmail.com

 

Az al-adatfeldolgozó, a Tengerszem Túra Kft.-vel, mint adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a Tengerszem Túra Kft. által kiállított számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az al-adatfeldolgozó az Ön által 5.1. pontban megadott adatokat az Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban – azaz 8 évig – kezeli.

 

5.         GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

             A cégjegyzékszáma: 13-09-111755

A székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

A telefonszáma: (+36 29) 88 66 70

Az e-mail címe: info@gls-hungary.com

 

Az áruk kiszállításosához MTSZ futárszolgálatot vesz igénybe a MTSZ-vel kötött írásbeli szerződés alapján. A futárszolgálat közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

 

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. által hozzáférhető adatok: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám, megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Ön személyes adatait az áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

6.         Magyar Posta Zrt. (Ügyfélszolgálati Igazgatósága)

Cégjegyzékszáma: 01-10-042463

Fióktelep: 3512 Miskolc

Telefonszáma: (1) 767 8282

E-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Az áruk kiszállításosához az MTSZ a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait is igénybe veszi, az MTSZ-vel megkötött írásbeli szerződés alapján.

 

A Magyar Posta Zrt. által hozzáférhető adatok: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám, megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az Ön személyes adatait az áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

VII.      KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOKHOZ

 

Az Ön által megadott személyes adatokat az MTSZ, mint adatkezelőn és megfelelő admin jogosultsággal rendelkező munkavállalóin kívül kizárólag a VI. részben felsorolt adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően.

 

VIII.    GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

 

A 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a szülőktől (törvényes képviselőjüktől) ehhez engedélyt kértek.

 

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

 

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. A jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az MTSZ-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy az MTSZ mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

 

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk.

 

IX.       ADATBIZTONSÁG

 

Tájékoztatjuk, hogy MTSZ technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre abból a célból hogy az Ön személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően. Az MTSZ az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az felhasználók magánszférájának védelmét. Az MTSZ az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

X.         AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

1.            A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

 

1.1.        Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben – és amennyiben a személyazonossága igazolható - szóban kérheti, hogy tájékoztatást kapjon MTSZ-től az Önt érintő MTSZ által folytatott adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban:

 

 • mi az Ön adatai kezelésének célja;
 • melyek azok a személyes adatai amelyek adatkezeléssel érintettek;
 • mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai;
 • kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz;
 • mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait;
 • az Önt megillető jogokról;
 • a panasz benyújtásának jogáról;
 • milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai;

 

1.2.     A tájékoztatás kérésére irányuló írásban vagy e-mailben előterjesztett kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelmet MTSZ abban a formában teljesíti, ahogy az a MTSZ-hez beérkezett, tehát amennyiben írásban érkezik a megkeresés írásban, amennyiben e-mailben érkezik a megkeresés, úgy e-mailben teljesítjük azt.

 

1.3.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

1.4.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/1.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

2.         A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

 

2.1.     Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Társaságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait MTSZ változtassa meg.

 

2.2       Kérelmét MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti.

 

2.3.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

2.4.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/2.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

3.         AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

 

3.1.     Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Társaságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatit indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben:

 

 • az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből MTSZ azokat gyűjtötte és kezelte;
 • az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ld. X/6. pont) és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Ön személyes adatit MTSZ jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

3.2.     Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni:

 

 • ha az Ön adatinak kezelését a Társaságunk vonatkozásában jogszabály írja elő;
 • amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése MTSZ jogi érdekén alapul.

 

3.3.     Kérelmét MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Törlésre irányuló kérelme esetén MTSZ intézkedik arról, hogy a 3.2. pontban rögzített kivételektől eltekintve – az Ön adatit a Társaságunkkal együttműködő adatkezelőknél is törlésre kerüljön.

 

3.4.     A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk a kérelem teljesítéséről. A törlésre irányú tájékoztatással az Ön adati véglegesen törlésre kerülnek, helyreállításukra nem lesz lehetőség.

 

3.5.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

3.6.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy az MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató 3.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

4.         AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

4.1.     Ön a II. pontban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti az MTSZ-től, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatainak kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben:

 • Ön írásban vagy e-mailben vitatja az MTSZ által kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt az MTSZ ellenőrzi az Ön adatainak pontosságát;
 • abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak a kezelése de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll;
 • MTSZ arról tájékoztatja Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ld X/6. pont), úgy az MTSZ arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, az MTSZ korlátozza az adatkezelést.

 

4.2.     Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, az MTSZ a tárolás kivételével továbbra is kezelheti azokat,ha

 • Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy
 • jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • közérdekből (pl. természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre

 

4.3.     Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 

4.4.     A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti

 

4.5.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

4.6       Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/4.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

5.         AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

 

5.1.     Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Társaságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait az MTSZ az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy az MTSZ útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

5.2.     Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. Az MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti

 

5.3.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

5.4.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy az MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/5.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

6.         A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

6.1       Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben tiltakozhat az MTSZ jogszerű, Önt érintő adatkezelése ellen ha

 

 • az MTSZ által végzett adatkezelés az MTSZ jogos érdeke alapján történik;
 • ha az adatkezelés az MTSZ-re vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges;
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ide értve az esetleges profilozást is),
 • megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

 

6.2.     Amennyiben Ön tiltakozik, úgy az MTSZ az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve ha MTSZ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6.3.     Amennyiben Ön tiltakozik az MTSZ adatkezelési tevékenységével szemben, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében MTSZ döntést hoz, amelyet Önnel írásba közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

6.4.     Amennyiben MTSZ megállapítja, hogy a tiltakozása megalapozott, Társaságunk az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, és értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbítottuk, és akik az Ön tiltakozáshoz való jogának gyakorlása miatt intézkedést kötelesek végrehajtani a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

XI.       AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

 

1.         Ha az Ön megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

             Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi a kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

 

XII.      ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Az MTSZ fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítását követően Önt megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) értesítjük. Az MTSZ gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon, és azt kérésére megküldjük Önnek. Korábbi adatkezelési tájékoztató elérhető itt: ______

 

Régi adatkezelési tájékoztató

I. BEVEZETÉS

1. A jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) célja, hogy rögzítse a Magyar Természetjáró Szövetség (nyilvántartási szám: 01-02-0000049, székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3., a továbbiakban: „Adatkezelő”), által alkalmazott adatvédelmi, illetőleg adatkezelési elveket valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

2. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett www.turistashop.hu használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét a webáruház igénybevétele során.

3. Jelen Szabályzat kialakításánál az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

II. ADATKEZELŐ ADATI

1. 

Az Adatkezelő neve: Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

Az Adatkezelő telefonszáma: +36-1-311-2467

Az Adatkezelő e-mail címe: info@termeszetjaro.hu

Az adatkezelő postacím: 1244 Budapest, Pf.: 846.

Honlap: www.turistashop.hu

2. Adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében adatfeldolgozás céljából jelen Adatkezelési Szabályzatban megjelölt adatfeldolgozóknak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

3. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozók közül a Tengerszem Túra Kft.-nek a webáruház működésével és igénybevételével kapcsolatos feladataiknak zavartalan ellátása céljából admin hozzáférést enged a webáruház szerveréhez, amelyen keresztül a Tengerszem Túra Kft. a megrendelések összeállításához és a szállításhoz szükséges felhasználói adatokat megismerheti.

III. FELHASZNÁLÓK KÖRE

1. Felhasználónak minősül aki a webáruház igénybevétele során regisztrál és a regisztráció során megadott adataival igénybe veszi a webáruház által nyújtott, webáruház használatát szabályozó általános szerződési feltételek szerinti szolgáltatásait. Felhasználónak minősül az is, aki a webáruházat regisztráció nélkül veszi igénybe és aki jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a webáruházat információszerzés céljából vagy regisztráció nélküli vásárlás céljából felkeresi.

2. A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres regisztrációjuk vagy a webáruház használatuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy felhasználó regisztrációját és a webáruház használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a webáruház igénybevételéhez és használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) felhasználó a webáruházban önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet, nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

IV. COOKIE-K

1. A webáruház weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató, azaz a felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén kerülnek elküldésre a látogató, azaz a felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának ténye és ideje kerül tárolásra, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett, azaz a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintett, azaz a felhasználó részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az érintettek, azaz felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az érintett, azaz a felhasználó számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A letiltást követően a felhasználók számára nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

2. Alkalmazott cookie-k:

• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

• Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

• Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

• Biztonsági cookie.

3. Külső szerverek segítik a webáruház weboldalának látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a felhasználó részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

4. Amennyiben az érintett, azaz a felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, a felhasználónak telepíteni kell a böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

V. A REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés hátterét, azaz jogalapját az Infotv. és Ptk. jelenti. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a felhasználó, azaz a vásárló hozzájárulása.

2. Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

A kezelt adatok köre: név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, regisztráció időpontja.

3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart.

VI. A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés hátterét, azaz jogalapját az Infotv. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a felhasználó, azaz a vásárló hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, és az Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, továbbá a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdálkodónak (Adatkezelőnek) a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, megvásárolt termék és annak jellemzői, vásárlás időpontja.

3. Az adatkezelés időtartam

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását a felhasználó visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

VII. AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés hátterét, azaz jogalapját az Infotv. előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a felhasználó hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, megvásárolt termék és annak jellemzői, vásárlás időpontja.

2. Az adatkezelés célja

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt áru a felhasználó igényeinek megfelelően az Adatkezelő szerződéses partnerein keresztül a felhasználó részére kiszállításra kerüljön.

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

VIII. A HÍRLEVÉL IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Infotv. és a Grt. jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a felhasználó hozzájárulása.

2.Az adatkezelés célja

Az adat kezelésének célja az, hogy a felhasználó értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más partnerek, gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezheti, azonban számukra a felhasználó személyes adatait nem kerülnek átadásra, nem kerülnek továbbításra.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám

3. Az adatkezelés időtartam

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

IX. TOVÁBBI ADATKEZELÉS

1. Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

2. A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja

3. A személyes adatokat az Adatkezelő az Info tv., illetve az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően statisztikai célokra felhasználhatja. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

4. A Webáruház oldalaira látogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek (látogatási statisztikák). Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag belső használatú statisztikák készítésére használhat fel. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé.

X. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGE

1. A személyes adatok tárolására és a szerverszolgáltatásra vonatkozó adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó neve: ShopRenter.hu Kft.

cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

telefon: 0612345011

e-mail: info@shoprenter.hu

A Shoprenter.hu Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

2. Ügyfélszolgálati teendőkkel kapcsolatos adatfeldolgozás, számlázás

Adatfeldolgozó neve: Tengerszem Túra Kft. (Tengerszem Túrafelszerelés és Túrabolt)

cím: 1074 Budapest, Dohány utca 29.

telefon: +36-1-322-1606

e-mail: webaruhaz@tengerszem.hu

A Tengeszem Túra Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos és ügyfélszolgálati tevékenységgel (pl. személyes áruátvétel, reklamáció kezelés, visszáru kezelés, készpénzes számla kiállítása) kapcsolatos teendők ellátását végzi. Ezen tevékenységek ellátása során a Tengerszem Túra Kft. a vásárló nevét, címét, számlázási címét, e-mail címét, és telefonszámát, továbbá a rendelésre időpontját, a megrendelt termék lényeges tulajdonságaira vonatkozó adatokat kezeli. A Tengerszem Túra Kft. az adatokat  a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, adattörlésre nem jogosult, azonban a webáruház admin felületéhez a hozzáférése annak megvonásáig megmarad.

A Tengerszem Túra Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az ügyfélszolgálat személyes átvett termékek ellenértékének az ügyfélszolgálaton készpénzben történő kifizetése esetén köteles készpénzes számlát kiállítani az adott termék ellenértékről, mivel az ÁFA tv. vonatkozó rendelkezései szerint készpénzes számlát kizárólag a fizetés napján lehet kiállítani. A Tengerszem Túra Kft. a számlázással összefüggésben köteles az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznie. Amennyiben a Tengerszem Túra Kft. készpénzes számlát állít ki, a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását a felhasználó visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni

3. Áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó neve: Tengerszem Túra Kft. (Tengerszem Túrafelszerelés és Túrabolt)

cím: 1074 Budapest, Dohány utca 29.

telefon: +36-1-322-1606

e-mail: webaruhaz@tengerszem.hu

A Tengerszem Túra Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján logisztikai feladatokat is ellát, amely során raktározza a webáruházban található árukat, összeállítja a vásárló megrendelése alapján az egyes csomagokat, átadja az adott csomagot a futárszolgálatnak, aki a csomag kiszállítását végzi a vásárló által megadott szállítási címre. A Tengerszem Túra Kft. az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, adattörlésre nem jogosult, azonban a webáruház admin felületéhez a hozzáférése annak megvonásáig megmarad.

Al-adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Hungary

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2.

telefon: +36 29 886 660

e-mail: info@gls-hungary.com

A GLS, mint al-adatfeldolgozó a Tengerszem Túra Kft.-vel, mint adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Az Adatkezelő és a Tengerszem Túra Kft. között létrejött írásbeli megállapodás alapján a Tengerszem Túra Kft., mint adatfeldolgozó, az Adatkezelő erre vonatkozó rendelkezése szerint további adatfeldolgozót (al-adatfeldolgozót) vehet igénybe. Ennek során GLS a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatósága  

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

cím: 3512 Miskolc

telefon: 06 1 767 8282

e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A Magyar Posta Zrt. az Adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt a Természetjáró Kedvezménykártya és a Turista Magazin kézbesítésében. Ennek során a Magyar Posta a felhasználó nevét, címét a Természetjáró Kedvezménykártya és a Turista Magazin kézbesítésének időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

4. Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás

4.1. Adatkezelő vonatkozásában

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Természetjáró Szövetség pénzügyi részleg

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

telefon: +36-1-311-2467

e-mail: info@termeszetjaro.hu

Az Adatkezelő saját pénzügyi részlege végzi a számviteli bizonylatok könyvelését. Ennek során az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

4.2. Al-adatfeldolgozó neve: Adóstop 2000 Kft.

Al-adatfeldolgozó elérhetőségei:

cím: 1082 Budapest, Üllői út 40. II/3. 

telefon: +36 1 322 1606

e-mail: info@tengerszem.hu

Az Adóstop 2000 Kft., mint al-adatfeldolgozó, a Tengerszem Túra Kft.-vel, mint adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Al-adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

XI. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSK

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az felhasználók magánszférájának védelmét.

3. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

4. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

XII. A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

1. Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó, azaz a vásárló az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

2. Az adatok helyesbítéséhez való jog

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

3. Az adatok törléséhez való jog

A felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

4. Az adatok zárolásához való jog

A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta

5. A tiltakozás joga

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;  (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

XIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. Amennyiben a felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette a felhasználó valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

2. A fentiek emellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a felhasználó az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

XIV. A SZEMÉLYES ADATOK VALÓDISÁGA, SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE, SZEMÉLYES ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

1. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2. A Vásárlónak az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kifejezett postai vagy elektronikus úton tett írásos nyilatkozatára az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat kézhez vételétől számított 30. napon  megszünteti az adatkezelést és adatbázisból törli a Vásárló adatait.

3. A személyes adatokban bekövetkezett változást a felhasználó 8 munkanapon belül az Adatkezelő II/1. pontban meghatározott elérhetőségein jelezni köteles.

XV. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS

1. Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

2. Az Adatkezelő az Infotv. 68. § (6) bekezdése alapján a nyilvántartásba lett véve a következő adatkezelésekre:

- hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az oldalon történő változásokról, új tartalmakról,
- akciókról szóló információk küldése a regisztráltaknak,
- direkt marketing. a regisztrált felhasználók megkeresése a Magyar Természetjáró
- Szövetség által kínált termékajánlatokkal, akciókkal kapcsolatban
- nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés - www.turistashop.hu, www.turistamagazin.hu, www.termeszetjaro.hu -. a regisztrált felhasználók megkeresése a Magyar Természetjáró Szövetség által szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatban

3. Adatkezelés nyilvántartási számaink: NAIH-103005/2016., NAIH-104467/2016., NAIH-104109/2016.

XVI. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot módosítsa. A jelen Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) tájékoztatja. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.